Catalogus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 

Grondverbeteraars

Algemeen

Grondverbeteringsmiddelen zijn producten, die aan de bodem worden toegevoegd om de structuur en de bodemvruchtbaarheid positief te beïnvloeden.Grondverbeteringsmiddelen bevatten, in tegenstelling met meststoffen, in minder mate plantenvoedende bestanddelen. Deze producten kunnen afzonderlijk of in combinatie met meststoffen worden aangewend.
Toedienen van deze producten zal leiden tot een:
  • betere bewerkbare bodem
  • toename van de bio- activiteit en het humusgehalte
  • betere lucht- waterhuishouding
  • optimalisatie van de kalk- en voedingstoestand
  • verhoging van het humusgehalte

Categorieën

ORGANISCHE grondverbeteringsmiddelen :
  • Volledig opgebouwd uit plantaardige en/of dierlijke grondstoffen (koemest, kippenmest, paardenmest,… ). Door hun toediening aan de bodem verhoogt men het humusgehalte of het gehalte aan organische stoffen.
MINERALE grondverbeteringsmiddelen :
  • Deze grondverbeteringsmiddelen kennen een fossiele oorsprong (gesteenten) en bezitten een hoge stabiliteit. Volgens de herkomst onderscheiden we verschillende toepassingsgebieden.

Productgroep Functie Product
Kalksoorten regelen en sturen van de zuurtegraad zeewierkalk/bio-korrelkalk
Vulkanische producten verlichten van de bodem, minerale plantenvoeding,... lavameel/basaltmeel/lavagruis
Kleiproducten verzwaren van lichte bodems vb. zandgrond, natuurlijke afdichting vijvers,... bentoniet
Andere producten afhankelijk van productorigine Perliet, vermiculiet, TerraCottom,...
© 2005 Osmo -